DIGWYDDIAD SY'N ARWAIN Y DIWYDIANT SY'N RHOI CYMRU YNG NGHANOL CYNHYRCHU YN Y DU

Gyda’r bygythiad ar ddod y bydd Channel 4 yn cael ei breifateiddio, ffi trwydded y BBC yn cael ei gwestiynu a S4C wedi dyfarnu setliad gan y llywodraeth, does dim amser fel y presennol i ddadansoddi a thrafod goblygiadau niferus hyn a thwf cyflym y sector sgrin yng Nghymru drwy ein huwchgynhadledd gyntaf, sef Copa Cyfryngau Cymru 2022. Bydd yn lle cynhyrchiol i’r diwydiant creadigol yng Nghymru gwrdd â chomisiynwyr y DU a rhyngwladol i gyflwyno syniadau, brocera cyd-gynyrchiadau a chydweithio ar lywio twf a llwyddiant parhaus cynhyrchu yn nyfodol Cymru ac allan ohoni.

Bydd hefyd yn blatfform i’r diwydiant ddathlu llawer o’r llwyddiannau y mae ein sector annibynnol a darlledwyr lleol wedi’u cyflawni hyd yma a chyhoeddiadau ar gyfer cydweithio yn y dyfodol a chomisiynau arwyddocaol newydd trwy ein partneriaid cyfryngau a gydnabyddir yn y diwydiant, Broadcast.

Bydd Copa Cyfryngau Cymru/Wales Screen Summit (WSS) yn dod yn ddigwyddiad rheolaidd yng nghalendr pobl greadigol sy’n gweithio ar gynyrchiadau yng Nghymru a thu hwnt. Ymhen amser, ein gobaith yw y daw mor boblogaidd â Sheffield DocFest neu Wyl Deledu Caeredin. Gan ddod â phobl o’r un anian ynghyd o bob rhan o’r diwydiant darlledu a ffilm i ddathlu, trafod a pharatoi siâp y sector sgrin yng Nghymru o fewn y diwydiant byd-eang.

Y brifddinas yw trydydd sector cyfryngau mwyaf y DU bellach, a theimlwn fod yr amser wedi dod i hawlio ein lle yn gyfiawn yn y calendr digwyddiadau teledu. Bydd y digwyddiad hwn yn gosod y naws a'r meincnod ansawdd a fydd yn dod yn gyfystyr â WSS am flynyddoedd i ddod.

SPONSORS

wglogo
pact-logoScreenskills-logoScreenskills-logoScreenskills-logoScreenskills-logoScreenskills-logoBadWolf-logoBbc studiosBbc studios tinoplolis media-cymru department b t hugh-james whisper industry vox-pictures boom

Digwyddiad Cynhyrchwyd gan

afanti

Noddwr Cinio VIP

Cardiff Capital Region